TRB may mga paalala kaugnay sa contactless toll payments

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Ilan sa itinuturong dahilan ay hindi pa rin makasabay sa teknolohiya o di kaya'y kulang pa rin sa impormasyon ang ilan sa ating mga kababayan.

Para tayo maliwanagan at mabigyan ng update kung may mga toll plaza na kasama na sa dry-run.

Makakasama natin sa ating Serbisyo Ngayon si TRB Spokesperson Julius Corpuz.