Barya pwede nang idiretso sa e-wallet gamit ang bagong coin deposit machines ng BSP

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Kamakailan ay naglabas ang Bangko Sentral ng panibagong coin deposit machines para ang inyong barya diretso na sa inyong e-wallet.

May pa-demo si senior correspondent Lois Calderon.