No Smoking Awareness Month

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Pilipinas ang isa sa itinuturing na may pinakamataas na per capita consumption ng sigarilyo sa mga bansa sa Southeast Asia.

Kaya naman, itinuturing ito ng gobyerno na isang major public health problem ng bansa.

Alamin natin ang proseso sa pagtigil sa paninigarilyo, makakausap natin si Lung Center of the Philippines Program Director Doctor Glynna Ong-Cabrera.