Maharlika Bill target ipasa ng Senado ngayong linggo

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Sinusuri pa rin ng ilang senador ang Maharlika Investment Fund bill kahit nais itong ipasa ngayong linggo.

Narito ang report ni Eimor Santos.