Batas et AL: Air Passenger Bill of Rights

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Nakasaad sa Air Passenger Bill of Rights ang mga karapatan at obligasyon ng mga pasahero ng paliparan.

Ating alamin ang iba't ibang salik ng batas na ito sa tulong nina Atty. Arwin Cabanting ng Civil Aeronautics Board at Racquel Sabucido, National President ng NAITAS, kasama sina CNN Philippines anchor Menchu Macapagal at Law Teacher ng Bayan na si Atty Al Agra dito sa Batas et AL.