Mga paraan para makaiwas sa sunog

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Hindi biro ang masunugan.

Peligroso na, perwisyo pa ang dulot nito.

Wala ring pinipiling panahon o oras ang sunog kaya dapat alisto tayo para walang masasawi, masasaktan at maaabong ari-arian.

Kailangan din ng sapat na kaalaman para makaiwas sa sunog.

Pag-uusapan natin ‘yan sa Serbisyo Ngayon kasama si BFP Spokesperson Supt. Annalee Carbajal-Atienza.