Mga dahilan kung paano nauuwi sa deportation

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Hindi biro ang kasong kinakaharap ng isang dayuhan para mauwi ito sa kaniyang deportation o pagpapabalik sa bansang pinanggalingan.

Pag-usapan natin ang mga pangunahing dahilan kaya napapa-deport at ang proseso nito. Kasama ang law expert na si Atty. Al Agra sa ating Serbisyo Ngayon.