DFA, DMW nilagdaan ang isang joint circular agreement

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Lumagda sa isang joint circular ang Foreign Affairs at Migrant Workers department upang hindi maapektuhan ang mga serbisyo para sa mga OFW sa gitna ng paglipat ng ilang responsibilidad sa pagitan ng dalawang ahensya. Isa sa mga tinututukan ay kung sino ang hahawak ng legal cases ng mga OFW.

Ano-ano pa ang nasa joint circular ng dalawang ahensya?

Narito ang report ni Tristan Nodalo, exclusive.