100 alagang hayop rumampa sa World Animal Day

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

100 alagang hayop ang rumampa sa selebrasyon ng World Animal Day na isinagawa ng Philippine Animal Welfare Society (PAWS) sa Pasay City.

Magbabalita ang aming correspondent na si Daniza Fernandez.