Economic team, hati sa Maharlika Wealth Fund

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

May mga opisyal ng Bangko Sentral na nag-aalinlangan sa Maharlika Wealth Fund dahil sa posibilidad na gamitin ang reserbang dolyar para rito. Pero may sagot diyan ang iba pang miyembro ng economic team ng Pangulo.