Forest Rangers, mahalaga sa pangangalaga ng kagubatan

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Kung ang mga ospital ay mayroong mga nars at doktor bilang frontliners, ang ating kagubatan ay mayroon namang tinatawag na Foresters at Forest Rangers.

Sa pagdiriwang ng Climate change consciousness week, tinalakay ang role ng mga Forester na nangangalaga at nagbabantay ng kagubatan.