Pagtuturok ng booster shots aprubado na

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Aprubado na ng Health department ang rekomendasyon ng mga eksperto tungkol sa pagtuturok ng COVID-19 booster shots.