Delta subtype binabantayan ng mga eksperto

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Binabantayan ng health experts ang isang subtype ng mas nakahahawang Delta variant. Gaano ba katindi ito at may epekto ba ang subtype sa bisa ng mga bakuna?

Makakausap natin si infectious disease specialist Dr. Rontgene Solante.