Datos ng time-based recoveries ilalabas tuwing Linggo

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Tuwing araw ng Linggo, maglalabas ang Health department ng tinatawag na time-based na datos ukol sa mga gumaling sa COVID-19. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito na time-based recoveries?