Legal options sa West PH Sea pag-aaralan

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Handang makipagtulungan ang Foreign Affairs department sa Office of the Solicitor General para pag-aralan ang legal options ng bansa kaugnay ng malaking pinsala West Philippine Sea.

Pero sa mata ng Tsina, ang pagdawit sa kanila sa pagkawasak ng mga bahura roon ay isa lamang political drama.

Narito ang report ni Tristan Nodalo.