Patunay na boluntaryong sumuko ang 2 environmental activist inilabas

enablePagination: false
maxItemsPerPage: 10
totalITemsFound:
maxPaginationLinks: 10
maxPossiblePages:
startIndex:
endIndex:

Naglabas ang gobyerno ng mga patunay na boluntaryong sumuko at hindi dinukot ang dalawang environmental activist.

Ang detalye niyan sa report ni senior correspondent David Santos.